Konferencja podsumowująca projekt „Edukacja Globalna”.

FotoDniach 15- 16 grudnia w Sulejówku k. Warszawy odbyła się konferencja podsumowująca projekt „EDUKACJA GLOBALNA. LIDERZY EDUKACJI NA RZECZ ROZWOJU”. Pierwsza część spotkania to niezwykle interesujący wykład dr hab. Magdaleny Proczek, prof. nadzw. SGH pod tytułem „Wyzwania globalne. Rola organizacji międzynarodowych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz na rzecz zarządzania globalnymi dobrami publicznymi”.

Kolejnym punktem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji globalnej i na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przegląd regionalnych działań ogólnopolskich projektu.

Po konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Nasza szkoła otrzymała statuetkę, którą z rąk pani Grażyny Kurowskiej odebrała pani dyrektor Urszula Boratyn. W czasie swego wystąpienia pani dyrektor podziękowała za to szczególne wyróżnienie. W swym wystąpieniu podkreśliła, że działania na rzecz edukacji globalnej w naszej szkole są możliwe do zrealizowania również dzięki niezwykłemu zaangażowaniu rodziców w życie szkoły.

Statuetkę Lidera otrzymała pani Anetta Walaszczyk – szkolny koordynator Edukacji Globalnej.

Dodatkowe informacje