Szkolni Kolędnicy.

FotoNiesie się kolęda wysoko do nieba,
zdrowia Wam życzymy i białego chleba.
Niechaj będzie pokój na calutkim świecie
I spełni się wszystko, co tylko pragniecie.
Tego Wam życzymy, na to przychodzimy
I kolędę swoją dla Was przynosimy.
Hej kolęda, kolęda

W okresie Bożego Narodzenia powszechnie praktykowane było w różnych formach obrzędowe składanie życzeń, czyli kolędowanie. Kolędnicy zawsze byli nieodłącznym elementem folkloru ludowego. Wędrowali od domu do domu w okresie od wigilii Bożego Narodzenia do święta Matki Bożej Gromnicznej, czyli 2 lutego.

Coraz trudniej spotkać grupy kolędnicze z prawdziwego zdarzenia. Piątoklasiści z entuzjazmem podjęli zadanie: przygotowani scenki kolędniczej i odwiedzenia kilku „domostw”. Grupa kolędnicza w składzie: Katarzyna Lepucka, Szymon Kraus, Olga Dubiel, Kamila Machowicz, Eliza Tęcza, Małgorzata Gałuszka, Dorota Sanocka, Dawid Utylski, Klaudiusz Stój, Sebastian Tomasik, Mikołaj Lula, pod kierunkiem p. Edyty Koszyk 25 stycznia wyruszyła z kolędą na ustach po Tarnowcu. Szkolni Kolędnicy odwiedzili m.in.: Bank Spółdzielczy w Tarnowcu, Gminne Przedszkole w Tarnowcu, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Plebanię przy Sanktuarium Tarnowieckim. Na końcu wędrówki zakolędowali do Dyrekcji swojej Szkoły.

Wszędzie Kolędnicy przyjmowani byli z wielką życzliwością, częstowani słodkościami i obdarowywani datkami pieniężnymi. Szkolni Kolędnicy kultywując słowiański zwyczaj postanowili połączyć go ze szczytnym celem i wszystkie zebrane środki przeznaczyć na charytatywny cel. Kwotę 200 złotych przekazali na rehabilitację małej Basi z Nowego Glinika.

Kolędnicy dziękując za otwartość drzwi i serc postarają się kultywować ten zwyczaj bożonarodzeniowy w przyszłości.

 

Dodatkowe informacje