Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu
Dyrektor Zespołu: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Zespołu: mgr Ewa Żebracka

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i imię

nauczany przedmiot

1 mgr Barzyk Jacek wychowanie fizyczne
2 mgr Bracik Jacek historia, WOS, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie do bezpieczeństwa
3 mgr Boratyn Urszula fizyka, biblioteka
4 mgr Cichoń Anna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
5 mgr Cichoń Stanisław informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
6 mgr Drabik Janusz wychowanie fizyczne
7 mgr Dziedzic Renata świetlica
8 mgr Faber Anna  język polski, zajęcia rewalidacyjne, n-l wspomagający
9 mgr Filip Renata język polski
10 mgr Forc Katarzyna matematyka, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, koło szachowe
11 mgr Grasela Alicja geografia, plastyka, zajęcia artystyczne, przyroda
12 mgr Kapala Marta muzyka, edukacja wczesnoszkolna
13 mgr Kilarska Joanna język angielski
14 mgr Koszyk Edyta religia, świetlica
15 mgr Kotulak Maria pedagog szkolny, biblioteka, historia
16 mgr Mazur Magdalena biologia, przyroda, chemia, zajęcia rewalidacyjne
17 mgr Michna Iwona język angielski
18 mgr Nazgowicz Mariusz edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
19 mgr Roś Izabela język niemiecki
20 ks. mgr Grzegorz Wolan religia
21 mgr Sanocka Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
22 mgr Stec Barbara edukacja wczesnoszkolna,  zajęcia rewalidacyjne
23 mgr Walaszczyk Anetta język polski, zajęcia rewalidacyjne
24 mgr Walczak Joanna matematyka
25 mgr Żebracka Ewa matematyka

 

Wychowawcy klas:

wychowawcy klas w Szkole Podstawowej

mgr Barbara Stec klasa 1a
mgr Marta Kapała klasa 2a
mgr Katarzyna Sanocka klasa 2b
mgr Mariusz Nazgowicz klasa 3a
mgr Anna Cichoń klasa 3b
mgr Anna Faber klasa 4a
mgr Magdalena Mazur klasa 5a
mgr Joanna Walczak klasa 5b
mgr Katarzyna Forc klasa 6a

wychowawcy klas w Gimnazjum

mgr Alicja Grasela klasa 1a
mgr Stanisław Cichoń klasa 2a
mgr Filip Renata klasa 3b
mgr Bracik Jacek klasa 3b
   

Dodatkowe informacje