Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Tarnowcu
Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Ewa Żebracka

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2018/2019

L.P.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

mgr Barzyk Jacek

wychowanie fizyczne

2.

mgr Betlej Dorota

edukacja wczesnoszkolna, n- l wspomagający, asystent nauczyciela

3.

mgr Boratyn Urszula

fizyka, matematyka

4.

mgr Bracik Jacek

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

5.

mgr Cichoń Anna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

6.

mgr Cichoń Stanisław

informatyka, technika, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

7.

mgr Drabik Janusz

wychowanie fizyczne

8.

mgr Dziedzic Renata

świetlica

9.

mgr Faber Anna

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, n- l wspomagający, świetlica

10.

mgr ks. Jerzy Szurek

religia

11.

 

 

12.

mgr Filip Renata

j. polski

13.

mgr Forc Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, koło szachowe, matematyka

14.

mgr Grasela Alicja

geografia, przyroda, plastyka, zajęcia artystyczne

15.

mgr Kapała Marta

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

16.

mgr Kilarska Joanna

j. angielski

17.

mgr Koszyk Edyta

 religia, świetlica

18.

mgr Kotulak Maria

historia. pedagog szkolny. biblioteka

19.

mgr Mazur Magdalena

przyroda, biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne

20.

mgr Michna Iwona

j. angielski

21.

mgr Nazgowicz Mariusz

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

22.

mgr Roś Izabela

j. niemiecki

23.

mgr Sanocka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

24.

mgr Stec Barbara

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

25.

mgr Walaszczyk Anetta

j. polski, zajęcia rewalidacyjne

26.

mgr Walczak Joanna

matematyka

27.

mgr Żebracka Ewa

matematyka

28.

 

 

29.

 

 

30.

   

 

Wychowawcy klas:

          w Szkole Podstawowej

mgr Marta Kapała klasa 1a
mgr Katarzyna Sanocka klasa 1b
mgr Anna Cichoń klasa 2a
mgr Mariusz Nazgowicz klasa 2b
mgr Barbara Stec klasa 3a
mgr Joanna Kilarska klasa 4a
mgr Renata Filip klasa 4b
mgr Iwona Michna klasa 5a
mgr Anetta Walaszczyk klasa 5b
mgr Anna Faber klasa 6a
mgr Magdalena Mazur klasa 7a
mgr Joanna Walczak klasa 7b
mgr Katarzyna Forc klasa 8a
   

        w Gimnazjum

mgr Alicja Grasela klasa 3a
   
   

Dodatkowe informacje