Świetlica

Czas pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019
od 03-09-2018 r.

poniedziałek:

 7:00 – 15:30

wtorek:

 7:00 – 15:30

środa:

 7:00 – 15:30

czwartek:

 7:00 – 15:30

piątek:

 7:00 – 15:30

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

     Uczniowie do świetlicy przyjmowani są na podstawie wniosku. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub opiekunów, w innym przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodziców.

Dodatkowe informacje